Nieuws

 

Verzuim ; spanning-, stress en burn-out werk gerelateerd.

“Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out”  Arbobalans .

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?
– hoge werklast, werktempo
– onduidelijke rol en taakverdeling
– gebrek autonomie
– gebrek aan steun van leidinggevende en/of collega’s.
– onevenwichtige werk-privé balans

Wat kun je als werkgever doen?
Als werkgever kun je op drie niveaus stress en burn-out aanpakken:
medewerkersniveau – managers- en teamniveau – organisatieniveau

Medewerkersniveau:
Het is belangrijk vroegtijdig de stresssignalen bij medewerkers te herkennen.

Wacht als werkgever niet te lang om hulp voor de medewerker in te schakelen. Ook als de medewerker het zelf nog niet helemaal onderkent. De meeste mensen die gevoelig zijn voor een burn-out, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een grote loyaliteit naar collega’s en de werkgever. Deze werknemer(s) trekken zelf niet snel aan de bel. Coaching is een effectieve manier om de stress te lijf te gaan..

Resultaat werkgever: geen uitval, de medewerker blijft aan het werk – op korte termijn energieke medewerker – lage kosten t.o.v. langdurige uitval.

Resultaat medewerker: Uitval wordt voorkomen – Voelt zich weer energiek – Kent zijn talenten en drijfveren – Maakt betere keuzes om in balans te blijven – Herkent belemmerende gedachten en weet daarmee om te gaan.

Een win-win situatie! Wil je weten wat ik voor je kan betekenen. Voel je vrij en neem gerust contact op.

Burn-out

De meeste burn-outs komen voor bij mensen tussen de 25 en 35 jaar.

Hoe kan dit en belangrijker: wat kunnen we er aan doen? Bekijk bijgevoegde  link:    https://lnkd.in/gQ9e6PP

Meer informatie  over begeleiding of het maken van een afspraak, bel gerust of vul het contactformulier in.

 

De praktijk is geopend en handelt volgens de richtlijnen van het RIVM.

uPDATE miv 20 DECEMBER 2020

In verband met de aangescherpte COViD-19 maatregelen van het RIVM is de praktijk beperkt geopend.

COViD-19 virus

Praktijk Speakwise is beperkt geopend, zie hiervoor onderstaande richtlijnen. Liever meer informatie, bel gerust.

RIVM richtlijnen (COViD-19 virus) en Beroepsvereniging in verband met verkleinen op Corona besmetting

 • Kom 2 minuten voor de afspraak pas het pand binnen. Als je eerder bent, wacht in de auto of op het plein.
 • Bij binnenkomst (in de sluis rechts) handen desinfecteren.
 • Neem geen plaats in de algemene wachtruimte.
 • Maak geen gebruik van het toilet.
 • Loop meteen door naar de praktijkruimte.
 • We schudden geen handen.
 • We houden 1,5 meter afstand.
 • Kom alleen op de afspraak.
 • Heb jij of je huisgenoten verschijnselen passend bij het COViD-19 virus óf ben je in contact gekomen met iemand die mogelijk corona heeft? Blijf thuis.
 • De afspraak, face tot face, gaat niet door wanneer je hoest, niest of koorts hebt.
  Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan op besmetting in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat je akkoord met dit mogelijke risico.

Tarieven en vergoedingen 2020

Met ingang van 1 januari 2020 worden de tarieven en vergoedingen aangepast.  De wijzigingen zijn te vinden op de website. Indien u aanvullend verzekerd bent voor complementaire geneeswijzen worden behandelingen veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Informatie over vergoeding voor coach-counseling, psycho-sociale therapie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Andere mogelijke vormen van vergoeding kunt u vinden onder het ‘kopje’ tarieven.

Impressie van Paramedisch Centrum “de Bleekerij”

Een kijkje in het PMC-de Bleekerij, brede professionele zorg onder één dak. Op maat en laagdrempelig.

Wachtlijst coachtraject

In de psycho-sociale zorg zijn veelal lange wachtlijsten voor behandeling. Speakwise.nu hanteert geen wachtlijst. Samen met u wordt de afspraak voor uw hulpvraag binnen 7 werkdagen ingepland. Neem gerust een kijkje voor meer informatie onder ‘coaching‘. Informatie over vergoeding en wijze voor vergoeding is te vinden onder ‘tarieven’.

Website PMC ‘de Bleekerij’

Bekijk de nieuwe website van Paramedisch Centrum ‘de Bleekerij” op: www.pmc-debleekerij.nl