Tarieven

Neem contact opDownload Flyer

TARIEVEN & VERGOEDING

Ouder-kindsessie, Kindertolk(PresentChild-method®)
traject bestaat uit 3 consulten éénmalig gefactureerd.

(schriftelijk verslag €95,–)

               € 85,– per consult

 

Vergoeding via verzekeraar 

Indien u aanvullend verzekerd bent voor complementaire geneeswijzen, wordt dit veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Informatie over vergoeding voor counseling kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Speakwise.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (tussentijdse) poliswijzigingen of voor door verzekeraars (mogelijk onjuiste) verstrekte informatie.

Vergoeding via de werkgever 
Het komt regelmatig voor dat de werkgever bereid is de kosten van begeleiding voor zijn rekening te nemen.

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst worden.
Daarna is 100% (totale sessietijd) van het afgesproken tarief verschuldigd.

Disclaimer
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: Alle adviezen die ik geef zijn aan uzelf ter beoordeling. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en besluiten die u neemt. Een consult is een aanvulling op reguliere geneeswijzen.