Presentchild Methode

Ouder-kind sessie met PRESENTCHILD METHODE ®

1_1425985630_54fed05e4a3f7PresentChild ® (voorheen Fluisterkind) is een methode waarbij hulp aan kinderen wordt verleend door begeleiding en ondersteuning van hun ouders. Met behulp van de methode wordt het probleemgedrag, angst of klacht van het kind vertaald naar de ouder. Wat vraagt er op dit moment in jouw leven om aandacht, erkenning, inzicht of om een volgende stap?

Problemen van onze kinderen raken ons als ouders. We voelen ons machteloos en willen niets liever dan dat ons kind gezond en gelukkig is! Niet alleen ouders willen dat hun kinderen gezond en gelukkig opgroeien, ervaring leert dat kinderen vanuit hun liefde exact datzelfde voor hebben met ons als ouders.

Vanuit die liefde spiegelen kinderen jou perfect wat tot nu toe onbewust is gebleven. Zij hebben nog beperkte middelen om dit te doen. Vaak laten zij onze blinde vlekken metaforisch zien door o.a. probleemgedrag, angst of soms in ziekte.

 

 

Het vertaalde ‘verhaal’ van het kind naar de ouder, dat door de methode PresentChild, zichtbaar wordt, is meestal zo passend dat de ouder voelt dat het klopt. Diep van binnen wordt een onbewust aspect uit het leven van de ouder, een oude pijn of een onvervuld verlangen geraakt , vaak een blinde vlek. Aanvankelijk confronterend, maakt het ook mildheid en mededogen wakker.