Ouder-kind sessie, PresentChild Method ®

ALGEMEEN

1_1421329714_54b7c53225e91OUDER EN KIND ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

Maak jij je weleens zorgen over het gedrag of het welzijn van je kind? Is er iets dat opvalt in zijn of haar ontwikkeling? Heb je al van alles geprobeerd, maar lijkt niets te helpen?

Heb je je weleens afgevraagd of je kind jou iets duidelijk wil maken? Met gebruik van de PresentChild Methode krijg je inzicht in het gedrag van je kind en in je eigen ‘blinde vlek’. Een win-win voor je kind en voor jou.

Het gedrag van je eigen kind kan jou behoorlijk raken. Zoals een tolk vreemde talen voor je vertaalt, zo vertaal ik als kindertolk het gedrag van je kind naar de boodschap voor jou als ouder. Met behulp van de PresentChild-methode zie je dat je kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk, als jij voor je kind. Jou kind gebruikt zijn gedrag, spel, (leer)ontwikkeling en/of klachten als ‘taal’ om duidelijk te maken (op een heldere en liefdevolle wijze) wat wij( ouder) op dit moment nodig hebben in ons leven.

Geraakt door de boodschap van jou kind, geeft het inzicht, motiveert en brengt verandering.
Het bijzondere is dat de stappen die jij als ouder in je eigen leven gaat ondernemen voor verandering, zowel jezelf ten goede komt alsook direct positief doorwerkt op je kind(eren).
Precies dát is het wat kinderen in hun eigen belang van ons vragen.

Ouder en kind zijn (energetisch) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen de ouder voelt zijn kind goed aan, ditzelfde geldt ook voor het kind. Onze kinderen zijn gevoelig voor dat wat wij uitstralen. Ook voor de subtiele signalen waarvan wij zelf niet eens weten dat we ze uitzenden.

Kinderen spiegelen hun ouders zowel positief als negatief. Opmerkelijk gedrag van een kind is meestal een reactie op iets wat bij de ouder uit balans is geraakt.

Bijvoorbeeld:

  • Je leidt als ouder een actief en druk leven met volle agenda, geen tijd om rust te nemen. Van de leerkracht krijg je te horen dat je kind moeite heeft met concentreren en niet kan stilzitten.
  • Je leeft ‘volgens de regels’ en je merkt dat je puber-kind regelmatig over grenzen gaat. 
  • Je kind vindt geen aansluiting bij de kinderen van de klas en komt elke dag na school alleen thuis. Je voelt de pijn, je wilt helpen maar staat machteloos.

Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel (blinde vlek) verloopt de groei en gedragsverandering bij het kind gemakkelijker. Het kind hoeft niet meer zo heftig om aandacht te vragen en de balans bij het kind wordt hersteld. Het levenspad van het kind is vrij om verder te ontwikkelen.