Klacht en geschillencommissie

Klachtenregeling

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij praktijk Speakwise.nu is aangesloten.

http://www.degeschillencommissie.nl

Door op onderstaande link te klikken treft u informatie met betrekking tot meldcode huiselijk geweld.

Meldcode 

informatie van Rijksoverheid met betrekking tot Meldcode huiselijk geweld