Werkwijze

Neem contact opDownload Flyer

WERKWIJZE

1_1421329451_54b7c42b66bd6

INTAKEGESPREK

Tijdens het intakegesprek wordt je coachingsvraag concreet en helder gemaakt, de huidige situatie geanalyseerd en je gewenste situatie uitgewerkt. Op basis hiervan krijg je inzicht in jouw belemmeringen en kijken we naar mogelijke oplossingen toekomstgericht. Vervolgens ga je aan het werk met het persoonlijke stappenplan waarmee je de verkregen inzichten in praktijk brengt. Het aantal consulten stellen we in overleg vast. (een consult duurt gemiddeld 1,5 uur)

INZICHT EN COACHTRAJECT

Voor het begeleidingstraject is het belangrijk dat je inzicht wilt krijgen in je eigen denken en handelen (gedrag). Coaching helpt je te motiveren en ontwikkelen. Gezamenlijk werken we vanuit jouw (hulp)vraag naar voor jouw passende oplossing (doel).

Coach-counseling is een inspirerende, inzichtgevende en doortastende aanpak om op positieve wijze belemmeringen te doorbreken. Hierdoor ontwikkel je ruimte om te kiezen voor een ander, prettiger en meer doeltreffend gedrag. Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van het Enneagram, Transactionele Analyse, NLP en systemisch werk.

OPLOSSINGSGERICHTE BEGELEIDING

In de oplossingsgerichte begeleiding (met o.a CGT) wordt er gewerkt aan het concrete doel én aan de onderliggende oorzaken.

Het begeleidingtraject is gebaseerd op 5 elementen:

  • Aandacht voor de klacht én aandacht voor de kracht.
  • Focus op (veer)kracht, ontdekken én ontwikkelen van mogelijkheden en vaardigheden.
  • Omgaan met nare ervaring én positieve groei.
  • Bewust worden wat wel werkt én dit uitbreiden.
  • Hulpbronnen ontwikkelen én versterken.