Tarieven

TARIEVEN & VERGOEDING

1_1425984552_54fecc286c36fBegeleidingstraject

De investering in jezelf:

– Psychosociaal consult, kennismaken & intake €110,–
– Vervolg consult €125,–
Buitencoaching, natuur werkt! (in overleg)

Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw

 

 

 

 

 

 

 

Vergoeding via verzekeraar

Indien u aanvullend verzekerd bent voor complementaire geneeswijzen, wordt dit veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Informatie over vergoeding voor counseling kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Speakwise.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (tussentijdse) poliswijzigingen of voor door verzekeraars (mogelijk onjuiste) verstrekte informatie.

Vergoeding van kosten

Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor uw coach-counseling traject krijgen.

Via de ziektekostenverzekering
Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en/of counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoeding valt veelal onder ‘alternatieve geneeswijzen’, psychosociale zorg uit het aanvullende pakket.

Ik ben lid van de VIV en RBCZ. Kijk voor vergoeding de voorwaarden in de polis na of via het overzicht van vergoedingen per verzekeraar.
Tip! Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet in één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met de verzekering. De ervaring heeft geleerd dat in eerste instantie er geen vergoeding was en bij navraag wel wordt vergoed.

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Over het algemeen zijn kosten voor een cursus hoog, hoger dan een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als inzicht gevend en effectief ervaren. Bekijk voor jou de meerwaarde en informeer bij je werkgever welke mogelijkheden er zijn.
Het komt regelmatig voor dat de werkgever bereid is de kosten van begeleiding voor zijn rekening te nemen.

Via arbodienst van je bedrijf/organisatie
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts veelal bereid de kosten van een traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zoals bijvoorbeeld in het kader burn-out preventie en voorkoning van langdurig ziekteverzuim. Hiervoor dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of arbodienst.

Via belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt kun je deze inclusief BTW aftrekken als scholingskosten. Het doel van het traject moet wel gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden c.q. verbeteren van kennis en vaardigheden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via UWV
Als je een uitkering ontvangt kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Met het UWV kun je een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Het UWV kan je hiermee een budget ter beschikking stellen waarmee je een coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Meer informatie is te vinden op de site van de UWV.

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst worden. Daarna is 100% (volle consult tijd) van het afgesproken tarief verschuldigd.

Disclaimer
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: Alle adviezen die ik geef zijn aan uzelf ter beoordeling. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en besluiten die u neemt. Een consult is een aanvulling op reguliere geneeswijzen.