Algemeen

ALGEMEEN

1_1421329340_54b7c3bc95173

Systematisch stappenplan

In de praktijk wordt gewerkt met het  ABC-model. Dit model geeft je inzicht in je  achterliggende gedachten.

De Activerende gebeurtenis → Beschouwing (welke gedachten) → Consequentie. De gedachten of ideeën (B) die mensen hebben over die gebeurtenis of situatie (A) vormen het vertrekpunt voor de coaching. Welke gedachten belemmeren en welke zijn helpend. Met andere woorden ; achterhalen van irrationele gedachten én dat wat echt betekenisvol voor je is.

Analyse: De eerste fase (analyse) start met het in kaart brengen van je huidige situatie. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staan centraal. Er wordt vastgesteld wat het beoogde eindresultaat van het coachingstraject zal zijn, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.

Beschouwen: Kenmerkend voor deze fase is dat je aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer of in je privé-leven). Sleutelwoorden in deze fase zijn: oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Ook worden nieuwe vaardigheden en gedrag eigen gemaakt.

Consequentie: In de laatste fase staat het borgen van je doelstellingen voor de toekomst centraal.

 

Verschillende werkvormen

NLP

NLP-Coaching (Neuro Linquistisch Programmeren) is een begeleidingsvorm dat inzicht geeft in de manier van denken en handelen van jezelf en dat van de ander. Het stelt je in staat om je kwaliteiten, inzichten en energie te gebruiken, om doelen te stellen en te bereiken. Hierdoor leg je zelf de basis voor duurzame verandering en balans in je leven.

Het NLP communicatiemodel is ontstaan vanuit de cognitieve psychologie. Het model omvat een aantal interventies waarmee je onder andere:

  • Ontdekt hoe jij overkomt en… hoe dingen jou overkomen.
  • Inzicht krijgt in de onbewuste sturing achter je gedrag.
  • Niet functionele patronen leert om te buigen naar ondersteunende patronen.
  • Leert om beter (effectiever) met jezelf en anderen te communiceren.
  • Leert hoe je met succes je doel(en) kunt bereiken.

ENNEAGRAM

Het enneagram geeft op een heldere manier inzicht in jezelf en je relaties met anderen en is gebaseerd op negen persoonlijkheidstypen.  Het enneagram is waardevrij, het ene persoonlijkheidstype is niet beter of minder dan het andere. Het geeft je de mogelijkheid om je eigen karakter te begrijpen. Zelfkennis, zelfreflectie en zelfacceptatie.

TRANSACTIONELE ANALYSE

Transactionele Analyse (TA) is een theorie over de wording van de persoonlijkheidsstructuur. Het geeft inzicht in gedrag en gedragspatronen, in verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect op de communicatie. In de TA gaat men ervan uit dat mensen op jonge leeftijd ‘besluiten’ nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. De ontstane patronen zijn een reactie op vroegere ervaringen waar mensen naar handelen en (onbewust) naar leven. Inzicht hierin geeft ruimte om te kiezen voor ander , meer effectief, gedrag en biedt een opening naar autonomie.

“Tijdens het begeleidingstraject wordt onder andere het Enneagram, TA en NLP ingezet. Je krijgt inzicht in beperkende patronen, hoe deze los te laten en veranderingen aan te brengen waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Door belemmerende emoties (of gedachten) weg te nemen en je positieve eigenschappen én ondersteunende kwaliteiten in te zetten, kom je beter in harmonie met jezelf (en met je omgeving). Het ondersteunt en stimuleert krachtig bij het bereiken van je doelen.”