Coach-Counseling

ALGEMEEN

COACHING, hoe werkt een coachingstraject?

Hoe werkt coaching?
De coach stelt vragen en houdt je een spiegel voor.

Structuur traject.

Doel stellen: welk doel heb je voor jezelf – wat heb je bereikt als dit doel is behaald – wat levert dit doel je op?
Huidige situatie: wat is huidige realiteit – hoe is deze ontstaan – waar loop je tegen aan.
Opties: welke mogelijkheden zijn er om je doel te bereiken – wat kun je doen – wat heb je nodig – welke optie is meest aantrekkelijk én is deze haalbaar.
Aanpak /Actie: focus verschuiven van denken naar doen – samen een passend plan opstellen om doel te bereiken – aan de slag  – bijstellen waar nodig – back up.
Reflectie en evaluatie: wat heb je bereikt – hoe was dit traject voor jou – verder met nieuwe ervaring – afronden traject.

 

met gebruik van  NLP-TA-Enneagram  

1_1421329340_54b7c3bc95173

NLP

NLP-Coaching (Neuro Linquistisch Programmeren) is een begeleidingsvorm dat inzicht geeft in de manier van denken en handelen van jezelf en dat van de ander. Het geeft je mogelijkheden je kwaliteiten, vaardigheden, inzichten en energie te gebruiken, om doelen te stellen en te bereiken. Hierdoor leg je voor jezelf de basis voor duurzame verandering en balans in je leven.

Het NLP communicatiemodel is ontstaan vanuit de cognitieve psychologie. Het model omvat een aantal interventies waarmee je onder andere:

  • Ontdekt >    hoe je overkomt en… hoe dingen jou overkomen.
  • Inzicht >      krijgt in de onbewuste sturing achter je gedrag. (waar vaak de oorzaken liggen)
  • Niet functionele patronen>   leert om te buigen naar ondersteunende patronen.
  • Leert>         om beter (effectiever) met jezelf (en andere mensen) te communiceren.
  • Leert>         hoe je met succes je doel(en) kunt bereiken.

 

 

 

ENNEAGRAM

Het enneagram geeft op een heldere manier inzicht in jezelf en je relaties met anderen en is gebaseerd op negen persoonlijkheidstypen.  Het enneagram is waardevrij, het ene persoonlijkheidstype is niet beter of minder dan het andere. Het geeft je de mogelijkheid om je eigen karakter te begrijpen. Van zelfkennis via zelfreflectie naar zelfacceptatie.

TRANSACTIONELE ANALYSE

Transactionele Analyse (TA) is een theorie over de wording van de persoonlijkheidsstructuur. Het geeft inzicht in gedrag en gedragspatronen, in verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect op de communicatie. In de TA gaat men ervan uit dat mensen op jonge leeftijd ‘besluiten’ nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. De ontstane patronen zijn een reactie op vroegere ervaringen waar mensen naar handelen en (onbewust) naar leven. Inzicht hierin geeft ruimte om te kiezen voor ander , meer effectief, gedrag en biedt een opening naar autonomie.

“Tijdens de coaching wordt er onder andere gebruik gemaakt van het Enneagram, TA, Mindfulness en NLP. Je gaat inzicht krijgen in voor jou belemmerende (ingesleten) patronen, deze los te laten en veranderingen aan te brengen waardoor er nieuwe mogelijkheden (vaardigheden) ontstaan. Door belemmerende emoties of gedachten weg te nemen en je positieve eigenschappen én daarbij ondersteunende kwaliteiten in te zetten, kom je beter in harmonie met jezelf (en met je omgeving). Het ondersteunt en stimuleert je krachtig bij het bereiken van jouw doelen.”