AGENDA

AGENDA

‘KEUKENTAFELGESPREKKEN’ ENNEAGRAM

Informeel aan de keukentafel, bij jou, gaan we in gesprek met een groepje van 3-5  voor jou bekenden (bijvoorbeeld collega’s, vrienden, familie)  over het enneagram. Op een open en speelse manier krijg je inzicht in dit persoonlijkheidsmodel. De keukentafelgesprekken duren een dagdeel. Zowel het thema als het betreffende dagdeel leggen we in overleg vast.
Per dagdeel kan er één onderdeel worden uitgewerkt en gekozen geworden uit de volgende 3 thema’s:
1. de negen typen van het enneagram
2. Wat doe je in ontspanning en in stress situaties
3. Samenwerking tussen de types
Datum & tijd      : in overleg, één dagdeel
Investering         : € 80,–  p.p. (exclusief reiskosten)
Reiskosten in overleg.

WORKSHOP OUDERCURSUS PRESENTCHILD

De methode PresentChild achterhaalt welke verborgen boodschap er schuilt achter het probleem en/of probleemgedrag van je kind. De woorden waarmee jij over je kind vertelt zijn op jouw leven van toepassing. Het begrijpelijk vertalen van deze boodschap geeft betekenis in jouw persoonlijk leven, relatie, werk en opvoeding.  Een oudercursus volgen samen met andere ouders. Hierin leer je de basisbeginselen van het vertalen te hanteren en toe te passen. Het ontdekken van je eigen kwaliteiten en die leren inzetten voor je eigen geluk,  de liefde voor je kind en het hele gezin. Datum in overleg.
Tijden                : 10.00-16.00 uur
Investering       : € 130,–
Groepsgrootte  : 4-6 personen
Informatie en/of opgeven kan via het contactformulier (aanklikken)